Disclaimer

Biesbosch Assuradeuren is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site. Biesbosch Assuradeuren biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Biesbosch Assuradeuren streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct en actueel is. Biesbosch Assuradeuren streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct en actueel is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Biesbosch Assuradeuren wijst echter elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Hoewel Biesbosch Assuradeuren alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Biesbosch Assuradeuren worden gewijzigd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Biesbosch Assuradeuren, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Biesbosch Assuradeuren onderhouden en Biesbosch Assuradeuren heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Biesbosch Assuradeuren geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites. Biesbosch Assuradeuren garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

© 2015-2022 Biesbosch Assuradeuren | Gemaakt met door Commpro | Privacy- en cookiebeleid | Disclaimer